Elscootern är ett transportmedel som sprids i de större städerna. Den har blivit populär för att den är enkel att använda. Inget ägande behövs, utan den går att hyra via en app. Den är miljövänligare än en bil och ger delvis samma känsla som att åka skateboard.

Många längtar efter ett enkelt sätt att ta sig fram. Ett sätt där det inte krävs tålamod med kollektivtrafikens förseningar eller trängsel, men som ändå inte innebär en lika stor miljöbelastning som bilåkande. Det nya är att använda en elscooter, eller en elsparkcykel, som den också kallas.

pojke på sparkcykelVarför har elscootern blivit så populär?

En anledning till att elscootern blivit populär är att det inte är nödvändigt att äga en. De finns lätt tillgängliga, sprids i allt fler städer och går att hyra via en app. En elscooter 250w går i max 20 km i timmen, vilket inte är mycket, men smidigare än att gå.

En aspekt som sällan nämns är känslan av att åka elscooter. Det finns en frihet som påminner om hur det är att åka skateboard. Kanske är det inte en tillfällighet att elscootern blir så populär nu när det finns gott om skejtare som börjar bli medelålders. Det kan rent utav vara så att elscootern är den nya skateboarden.

Vad gäller egentligen vid körning av elscooter?

Sveriges television har sammanfattat de viktigaste reglerna för elscootrar.

”Elsparkcykeln klassas som cykel om den kommer upp i max 20 km/h alternativt max 250 watt” skriver de.
Det gör till exempel att det är ok att köra på en cykelbana, men inte på trottoarer. Den som kör måste vara minst 18 år, ha hjälm och får inte vara påverkad av droger eller alkohol.