Det finns många moderna skejtboardparker i Stockholm, men västerortsborna får åka långt för att nå någon av dem. Om du har planerat att bygga en egen skejtpark på din tomt finns det mycket du behöver fundera över i förväg. Du kan behöva gräva upp tomten där skejtparken ska anläggas, vilket kräver att du har bra maskiner att arbeta med.

När du påbörjar arbetet kanske du undrar hur du på bästa sätt ska få tag i de maskiner du behöver. Nu kan du enkelt hitta en grävmaskin som passar er här hos Zeppelin Sverige. Här finns högpresterande grävmaskiner, från minigrävare till större maskiner med hög produktivitet. Det finns flera fördelar i att hyra din grävmaskin eller köpa en begagnad sådan, om du endast behöver maskinen under en kortare period.

Brist på kommunala skejtparker

För stockholmare med skejtintresse gäller det att bo i rätt område. Det finns upp till 25 stycken parker i huvudstaden, men inga av dem ligger i Västerort. Johan Sanden försökte få kommunen att bygga en, men utan resultat.

– Kommunen byggde en skejtpark för något år sedan men den revs efter sex månader då det kom in klagomål på bullernivån.

Han har därför byggt en egen park som han nu använder för sitt intresse.Uppsalas skejtare letade länge efter lämpliga platser. Till slut fick de tillåtelse att själva bygga en ramp där Uppsala kommun bidrog med 250 000 kronor.

Bygg själv

För att själv bygga en ramp behöver du en stor mängd plywood, skruvar, trälim och färg. Du kan även bygga en ramp av betong vilket ger större stabilitet, men det är viktigt att alla ramper du bygger står stabilt och plant. Detta kan kräva en del grävarbete.